Binnenbaan reglement Tenniscentrum Emmeloord

SplitStep Tennis Organisatie BV  

  1. 1. Door ondertekening van het formulier bent u verplicht de baan voor het komende seizoen te huren en de betalingsverplichtingen die daar uit voorkomen na te komen.

  1. 2. Bij inlevering van het formulier voor 1 mei voorafgaande aan het seizoen houdt u het recht om op dezelfde tijd te spelen.

  1. 3. Tenniscentrum Emmeloord mag maximaal 2 x per seizoen een andere activiteit plannen op de door u gehuurde baan / banen.

  1. 4. Als de door u gehuurde baan in gebruik is door een andere activiteit wordt er in onderling overleg een ander speelmoment vastgelegd.

  1. 5. Tenniscentrum Emmeloord is niet verantwoordelijk voor vermissing, diefstal van uw bezittingen.

  1. 6. Het sporten in het tenniscentrum is geheel voor eigen risico.

  1. 7. Mochten er door overheidsmaatregelen geen speelmogelijkheden zijn dan is dat de risico voor de huurder.

  1. 8. Bij het niet tijdig voldoen van de factuur staat de verhuurder vrij de vordering(en) uit handen te geven. De kosten hiervan zijn voor rekening van de huurder.

Tenniscentrum Emmeloord

SplitStep Tennis Organisatie BV